Ludwik Lejzer Zamenhof

Blogo dediĉita al la Esperanto-aktiveco de BARCELONA ESPERANTO-CENTRO (Barcelono, Hispanio)

Blog dedicat a l'actividat esperantista de BARCELONA ESPERANTO-CENTRO (Barcelona, Espanya)

Blog dedicado a la actividad esperantista de BARCELONA ESPERANTO-CENTRO (Barcelona, España)

Curset d'Esperanto de BEC

Tots els dimecres, de 19 a 20:30 hores, al: / Todos los miercoles, de 19 a 20:30 horas, en:
Centre Civic Casinet d'Hostafrancs
Carrer Rector Triadó, 53.
Barcelona 08014.

Aula 1
Metro: "Sants Estació"
Per qualsevol dubte o consulta podeu escribiure a: / Para cualquier duda o consulta escribir a:
beckontakto@gmail.com

19 ago. 2010

Jen la programo de la "Semajno" 2010

18-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo —Coma-ruga, 2010—

Programo

Sabaton 2-an de octobro

11:00 h. Komenco de la “Semajno”.
12:00 h. Libro-servo.
13:30 h. Tagmanĝo.
16:30 h. Disdonado de dokumentoj.
17:30 h. Kurso de Esperanto, Prof. Stano Marĉek (redaktoro de “Esperanto”).
20:00 h. Vespermanĝo.
22:00 h. Interkona Vespero. Ĉampano Esperanto, frandaĵoj, amikeco, muziko, ...


Dimanĉon 3-an de oktobro

  8:00 h. Matenmanĝo 
10:00 h. Kurso de Esperanto, Prof. Stano Marĉek.
11:30 h. Inaŭguro de la “Semajno” kun ĉeesto urbestro s-ro Benet Jané Palau.
              Komuna fotografado. 
13:30 h. Tagmanĝo
16:30 h. Prelego. Gian Carlo Fighiera: Kelkaj noveloj de Boccacio.
18:30 h. Kurso de Esperanto, Prof. Stano Marĉek.
20:00 h. Vespermanĝo.
22:00 h. Fakultativa vespero (ne gvidata).


Lundon 4-an de oktobro

  8:00 h. Matenmanĝo 
10:00 h. Kurso de Esperanto, Prof. Stano Marĉek.
11:30 h. Prelego. Renato Corsetti : Por ke lingvo estu tutmonda ne sufiĉas paroli ĝin Eŭrope.
13:30 h. Tagmanĝo.
16:30 h. Prelego: Anna Löwenstein: Romo antaŭ 2000 jaroj.
18:30 h. Gian Carlo Fighiera. “Rashomon”. Japana filmo pri la kvar veroj.
20:00 h. Vespermanĝo.
22:00 h. Debato: Kio pri la Esperanta gramatiko, ĉu vi realigus modifojn?. Moderiganto: Luis Serrano Pérez.


Mardon 5-an de oktobro

  8:00 h. Matenmanĝo. 
  9:30 h. Duona ekskurso. Vizito al Muzeo “Pau Casal” en San Salvador. Muzika -Koncerto 
13:30 h. Tagmanĝo.
16:30 h. Premio “Ada Sikorska–Fighiera” al s-anino Mª Rafaela Urueña
18:00 h. Kurso de Esperanto, Prof. Stano Marĉek.
20:00 h. Vespermanĝo
22:00 h. S-anino Maria Ferigle. DVD Opero: La Bohème. Vi povas peti la “Libreton” kun via dokumentaro


Mekredon- 6-an de oktobro

  8:00 h. Matenmanĝo.  
  9:00 h. Tuttaga Ekskurso. Monaĥejo Monserrat. Vizito al vinkelo “Cooperativa Agricola de Vila-rodona”, kaj vizito al strato Esperanto. 
20:00 h. Vespermanĝo.
22:00 h. Dua Interkona Vespero. Denove ĉampano Esperanto, aliaj trinkaĵoj kaj bongustaj manĝetaĵoj. 


Jaŭdon -7-an de oktobro.

  8:00 h. Matenmanĝo.  
  9:30 h. Kurso de Esperanto,. Prof. Stano Marĉek.  
11: 30 h. Prelego de Antonio Marco Botella: Centjara datreveno de granda poeto, Miguel Hernandez.
13:30 h. Tagmanĝo.
16:30 h. Prelego de geedzoj, Miĉhéle kaj Hubert: Belgujo, lando de arto, scienco kaj folkloro.
18:00 h. Prelego de geedzoj el Suda Koreio, An Jong kaj Ko Kyung, pri Solidareco de Esperanto kaj Folkloraj Koreaj Kantoj, en Esperanto.
20:00 h Vespermanĝo
22:00 h. Folklora vespero. Emsemblo “Montjuic” havana muziko, cremat (rumo bruligita kun kafo kaj aliaj specaĵoj), plia ĉampano.


Vendredo-8-an de oktobro

  8:00 h. Matenmanĝo. 
  9:30 h. Duontaga ekskurso. Vizito “Fondaĵo Apel·les” en urbo El Vendrell 
13:30 h. Tagmanĝo.
16:30 h. Wolgang Guenther: Kiosko de Levante. Noto: se la vetero bonas, ĉi tiu programero okazos en la STRANDO de Coma-Ruga.
18:30 h. Kurso de Esperanto, Prof. Stano Marĉek. Fermo de la kurso.
20:00 h. Vespermanĝo.
22:00 h. Debato. Kion vi opinias pri la
Semajno?.

Sabaton-9-an de oktobro.

  8,30 h. Matenmanĝo. 
              ... Adiaŭoj, kisoj, bondeziroj, ĉirkaŭbrakoj, promesoj, kaj ĝis venontjare!


No hay comentarios:

Publicar un comentario